Статут


СТАТУТ КЛУБУ ПІДПРИЄМНИЦТВА-2 «СОНЦЕ»

1. Загальні положення

1.1. Шкільний клуб «Шкільна академія підприємництва 2» є добровільним об`єднанням студентів Тернопільського центру професійно-технічної освіти №1, який спрямований на отриманні знань та умінь з розвитку підприємницької діяльності.

Адреса клубу: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 8.


1.2. Діяльність клубу будується на принципах:

-  добровільний вступ до клубу та вихід з нього;

- доброзичливість та повага один до одного;

- відповідальність;

- креативність;

- активність;

- спільне прийняття рішень.

1.3. Членами клубу можуть бути учні Тернопільського центру професійно-технічної освіти №1, що виконують статут клубу та беруть участь у роботі клубу.


2. Мета і завдання:

2.1.Виконування поставлених завдань.

2.2.Формування вміння і навичок відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів та здібностей членів клубу.

2.3.Шкільний клуб підприємництва ставить такі завдання:

- розвиток лідерських якостей;

- розвиток спілкування;

- розвиток творчого мислення;

- поглиблення знань з економіки та їх застосування на практиці.

3. Напрямки діяльності клубу підприємців:

3.1. Заходи, що сприяють розвитку професійної активності і підприємництва (екскурсії на підприємства, зустрічі з успішними людьми, розробка та реалізація навчальних бізнес-планів)
3.2. Підготовка і проведення круглих столів, стимуляційних ігор та інших форм діяльності, спрямованих на підвищення інтелектуального рівня та економічної грамотності молоді.
3.3. Масові заходи, зустрічі, тижні ділової активності, конференції, організаційно-діяльні ігри, пізнавально-розважальні заходи, ярмарки
3.4 Поширення інформації про ШКП серед молоді.


4. Форми роботи клубу:

4.1. Інформаційний блок з області економіки та психології.

4.2. Анкетування та тестування членів клубу.

4.3. Проведення тренінгових занять.

4.4. Виставки та змагання.

5. Структура і керівництво:

5.1.Загальні збори - вищий орган діяльності клубу. На загальних зборах затверджують статут, емблему та напрямки діяльності.

5.2. Правочинними загальні збори є тоді, коли на засіданні присутні більше половини учасників клубу.

5.3. Керівним органом - Рада клубу, яка обирається на Загальних зборах.
5.4. Обирається президент Клубу, який очолює Раду клубу. Рада здійснює координацію діяльності членів клубу підприємців .

6. Членство:

6.1. Членами шкільного клубу підприємництва є учасники, які дотримуються Статуту Клубу.

6.2. Питання про прийом до членів шкільного клубу підприємництва розглядається на загальних зборах учасників клубу.

6.3. Права та обов’язки членів клубу реалізуються у порядку, встановленому Статутом шкільного клубу підприємництва .

7. Права та обов’язки членів клубу:

7.1. Вступ на добровільній основі.

7.2. Дотримання Статуту.

7.3. Члени клубу підприємців мають право:

- вступити до клубу за власним бажанням;

- вносити власні пропозиції;

- вільно висловлювати свою думку;

- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя;

- отримувати інформацію, яка стосується діяльності клубу;

- отримувати заохочувальні нагороди чи призи;

- за власним бажанням виходити з членства клубу;

7.4. Члени клубу підприємців зобов’язані:

- виконувати рішення загальних зборів;

- приймати активну участь у виконанні завдань;

- дотримуватись принципів та правил Клубу.

8. Порядок внесення змін до статуту:

Зміни та доповнення до Статуту клубу затверджуються на загальних зборах більшістю голосів членів клубу.

9. Припинення роботи клубу.


Ліквідація Клубу проводиться за рішенням загальних зборів.

Немає коментарів:

Дописати коментар